-Средни PVC водоспиращи ленти-

За дилатационни фуги с компенсатор

За работни фуги без компенсатор