-Bentostop-

Хидрофилна набъбваща лента за бентонит и бутил-каучук за уплътняване на работни конструктивни фуги или за употреба като елемент в хидроизолационни системи от бентонит или бентонитови мембрани. Свободно набъбване: многократно. При вертикални приложения да се използва с метална мрежа.

В бетоновите конструктивни фуги могат да се получат фини пукнатини или кухини в процеса на естествено втвърдяване на бетона. Това може да причини инфилтрация на вода в бетона. В контакт с вода BENTOSTOP набъбва и прави конструкцията водоплътна. Също така ефективно уплътнява кухините и фините пукнатини.