-Пароизолация Sindelit-

Производител Dehtochema, Чехия
Sindelit SBS е покривна хидроизолационна еластомерна битумна мембрана. Произвежда се чрез импрегниране и двустранно покриване на основата от полиестер с покривен слой от битум, модифициран с СБС (стирол-бутадиен-стирол). За защитен горен слой се използва дребнозърнеста посипка (пясък), а за долен-полиестерно нетъкано платно.

Приложение:
Използва се за подложен (първи слой) в хидроизолационни система за покривни конструкции и съоръжение при нови покриви, а също така и за ремонт на стари покривни хидроизолации. Използва се като пароизолация и като защита на топлоизолацията от вятър и влага. Пароизолацията  Sindelit има двупосочно действие – не позволява проникването на атмосферни води докато изсъхне замазката за полагане на основната изолация (отлично за зимните месеци) и отвежда парите от сградата през бордовете под пароизолацията. Непосрествено преди да се положат основните пластове хидроизолация , пароизолацията Sindelit се изрязва и се залепя на 100мм по борда над височината на замазката с цел да могат да се залепят качествено пластовете основна хидроизолация по бордовете вертикално.

Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 20м
•    ширина на ролката – 1м
•    дебелина- 1,6мм
•    якост на опън – 600/400 N/50mm
•    относително удължение – 45/45%
•    огъваемост при ниски температури - ≤-20°С
•    преминаване на водни пари - µ=20 000