- Двупластова SBS битумна хидроизолация по дъно и стени с едностранен кофраж, при укрепване тип "Берлинска стена" -

Обект: Многофункционална сграда