- Хидроизолационна система "PREPRUF" на трети метродиаметър на Софийското метро -

Хидроизолационна система "PREPRUFE" на трети метродиаметър на Софийското метро