- Индустриални халета - ИПСЕ, гр. Елин Пелин -

Доставка и полагане на хидроизолационна система Mapei - TPO 1,8 мм.Изпълнена площ 25 000 м2.