- Метростанция 20 и тунелен участък по открит способ - разширение на първи метродиаметър -

Основни хидроизолационни материали:

-.Битумен грунд на основа разтворител "Araxol Lac";

- Двупластова  SBS (-25° C) битумна хидроизолация "Polyelast Еxtra" - по дъно , стени и покривна плоча;

- Работни фуги  - водоспираща лента система "Bentorub+";

- Водоспираща ленти за дилатационни фуги "Idrostop BE 24";

- Защита на хидроизолация по стени с XPS топлоизолация "Fibrostir";

- Защитна дренажна мембрана "Guttabeta".