- Метроучастък към МС4 от втори метродиаметър -

Цялостен инженеринг - проектиране доставка и полагане на тунелна PVC система Mapei.