- Многофамилни жилищни сгради в м."Кръстова вада", гр.София с укрепване в основи тип "Берлинска стена" -

Двупластова хидроизолационна система SBS (-15C) "Polyelast -15" 4mm (5кг/м2) по дъно и стени в основи, при укрепване тип "Берлинска стена", на обект "Многофамилни жилищни сгради в м."Кръстова вада", гр.София".