- Мостово съоръжение на бул. „Брюксел“, гр. София -

Доставка и полагане на специализирана хидроизолационна система върху пътни плочи на стоманобетонни мостове.

Вложени материали:
- Битумен грунд на основа разтворител;- специализирана APP полимер-битумна хидроизолация за стоманобетонни пътни мостове „ITER ROUTE BULGARIA VIADUCTS” 4,5 мм (5 кг/м2), отговаряща на БДС EN 14695, ТС и одобрена от АПИ;
- специализирана самозалепваща се лента „BORNFUGA“ за връзка асфалтна настилка – стоманобетонен тротоарен блок.