- Покриви и тераси - Mall Paradise Center, гр. София -

Мall Paradise Center е един от основните търговски центрове в България.

Хидроизолационна система по неизползваеми покриви:
- битумен грунд на основа разтворител „Arexol Lac“; 
- първи пласт APP (+120oC) полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Astropol” 4 мм (5,00 кг/м2) без защитна минерална посипка;
- втори пласт APP (+120oC) полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Astropol” 4,50 кг/м2 със защитна минерална посипка.

Хидроизолационна система по тераси:
- битумен грунд на основа разтворител „Arexol Lac“;
- пародренаж „Perfor”;
- първи пласт APP (+140oC) полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Iter 17 A” 4 мм (5,00 кг/м2) без защитна минерална посипка;
- втори пласт APP (+140oC) полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Iter 17 A” 4,50 кг/м2 със защитна минерална посипка.