- Ремонт на покрив с TPO мембрана -

Доставка и полагане на  ТPO покривна хидроизолация, върху стара битумна хидроизолация.