- Саниране на жилищни блокове -

Във връзка с националната програма на МРРБ за енергийно обновяване на жилищните сгради и Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, "Хидромат" ООД изпълни и продължава да работи по санирането на множество многофамилни жилищни блокове в цялата страна.