- Стоманобетонни съоръжения на пътен възел над бул. „Цариградско шосе” -

Доставка и полагане на нов тип битумна самозалепваща се мембрана „Stratos ARS5“ - армираща асфалтобетона и осигуряваща хидроизолиране на съоръжението. „Stratos ARS5“ се полага между пластовете асфалтобетон, непосредствено преди износващия пласт. Хидроизолационната мембрана се полага студено без газопламъчно нагряване.