- Строителство на РЦУО Самоков – Изграждане на Регионални системи за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков) -

Депото и прилежащата му инфраструктура са част от първия етап на проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков)“. Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня са четирите общини, които ще депонират отпадъците си в Регионалния център за управление на твърди битови отпадъци. Според проекта първата клетка за депониране на отпадъци има капацитет за 10 години, а след запълването й ще бъдат изградени и следващите две.

Използвани материали:
- геотекстил 800 г/м2;
- HDPE геомембрана 2 мм, двустранно гладка.