- TPO система на покрив на завод, гр. Пловдив -

Доставка и полагане на хидро и топлоизолационна система на завод в гр. Пловдив. Основен материал TPO мембрана Мапеи, Италия.