- Тунелен участък между МС „Джеймс Баучер“ и МС „Витоша“ – изпълнен по НАТМ -

Цялостен инженеринг на хидроизолационно решение – специализирана тунелна PVC система „Mapei