- Зелен покрив на кота нула, гр. София -

Изолационни пластове :
1. Битумен грунд + два пласта SBS битумна газопламъчна хидроизолация с противокоренова хидроизолация; 
 2. Геотекстил; 
 3. Градинска мембрана на "чашки" Максистуд, min 20 мм;
 4. Дренажен геокомпозит min 5.0 мм.