Мрежи за армиране
Проектиране, внос, доставка и изпълнение

"Хидромат" ООД има удоволствието да представи различен видове геомрежи за
армиране на асфалтови пластове и армонасипи.