- Препоръки -
клиентите за "Хидромат" ООД

"Геотехмин" ООД

Доставка и полагане на хидроизолационни системи на Софийското метро: Метростанция 9 от Първи метродиаметър и Метростанция 11 от Втори метродиаметър
"Главболгарстрой" АД

Доставка и полагане на хидроизолационни системи на редица сгради, по-мащабните, от които: "Многофункционална спортна зала - Арена Армеец", "Реконструкция на подземно археологично ниво, площад Независимост, София", "Бизнес сграда Алфабанк" и др.
"Станилов" ЕООД

Доставка и полагане на хидроизолационни системи за тунелни участъци изграждани по открит способ, тунелни участъци по "Милански способ", тунел НАТМ и метростанция 20 по "Проект за разширение на Метро София - първи метродиаметър"
Камара на архитектите в България

Участие в реализирането на проект "Кино Космос - място за култура"
"Мостремонт 97" ООД

Доставка и монтаж на дилатационни фуги "Serwiseal type B" за пътни и железопътни съоръжения по АМ "Тракия", Лот 4 Пловдив - Поповица и Лот 2а Кюстендил - Перник
"БКС - Център" ЕАД

Доставка и полагане на хидроизолационни системи "Дуалсийл", "Грейс" и полимер-модифицирани битумни мембрани на Метростанция 6, Метростанция 7, Метростанция "Сливница", Метростанция "Обеля" и метроучастък от МС6 до МС7 на "Първи метродиаметър" на Софийското метро
"Инжстрой София" АД

Доставка и полагане на системи "Сервидек/Сервипак" и "Битутен HD/Битушилд" по пътни плочи и регули на мостови съоръжения на АМ "Тракия" и АМ "Хемус"
"Метрополитен" ЕАД

Доставка и изпълнение на хидроизолационни системи "Dual Seal" и "Bituthene" на обект "Първи метродиаметър" на Софийското метро
"Руен Холдинг" АД

Доставка и полагане на хидроизолационна система на основата на HDPE мембрана за речен деривационен канал на МВЕЦ Кунино
Българска асоциация за изолации в строителството

Референция за членство в БАИС
"Инжстрой София" АД

Доставка и полагане на хидроизолационни системи за покриви на административни и обслужващи сгради
"Мостстрой" АД

Доставка и монтаж на дилатационни фуги на обект "Карловски надлез, гр. Пловдив"
"Фичето" ЕООД

Доставка и полагане на хидроизолационна система "Грейс" и дилатационни фуги на Лотове от Републиканската пътна мрежа
"Пътни строежи - Велико Търново" ЕООД

Доставка и монтаж на дилатационни фуги на обект Лот VII/36