-SUPER A MIN 4500 с посипка-

Производител Nord Bitumi, Италия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    тегло – 4,5 кг/м2
•    якост на опън – 950/750 N/50mm
•    удължение – 40/40 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -25°С
•    устойчивост на стичане при повишени температути - ≥ +140°С