-ASTROPOL 4mm-

Производител Copernit, Италия
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – 10 м
•    ширина на ролката – 1 м
•    дебелина – 4 мм
•    якост на опън – 600/500 N/50mm
•    удължение – 35/35 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -10°С
•    устойчивост на стичане при повишени температути - ≥ +120°С
•    горно покритие – пясък
•    долно покритие – полиетиленов филм