-Mapeplan M Broof (t1) – (t3)-

Синтетична PVC-P хидроизолационна мембрана, подходяща за открити покривни инсталации и за механично фиксиране. Производител Мапеи, Италия.
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката – според дебелината 25, 20 или 15 м
•    ширина на ролката – 2,10/1.6/1.05 м
•    дебелина – 1,2; 1,5; 1,8; 2,0мм
•    якост на опън – ≥ 1000 N/50mm
•    удължение – ≥15 %
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -25°С
•    съпротивление на раздиране ≥ 200N