-Mapeplan WT-

Синтетична PVC-P хидроизолационна мембрана, подходяща за хидротехнически съоръжения, резервоари и канали. Производител Мапеи, Италия.
Основни технически характеристики:
•    дължина на ролката –20 м
•    ширина на ролката – 2,00м
•    дебелина – 1,2; 1,5; 2,0мм
•    удължение при скъсване -  ≥ 250%
•    огъваемост при ниски температути - ≤ -20°С
•    съпротивление на раздиране ≥ 40 кN/m