- Аквапарк, с. Равда -

Хидроизолационна система за покрив:
- Битумен грунд на основа разтворител „Arexol Lac“;
- Двупластова SBS полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Polyelast -15“.