- Автомагистрала Струма - лот 3.3 -

"Хидромат" ООД има дългогодишен положителен опит в доставката и полагането на най-висок клас италианска специализирана мостова хидроизолация, одобрена със Становище от АПИ и покриваща изискванията на Техническата спецификаци. 
Работили сме и продължаваме да работим по най-отговорните национални обекти.
На най-новият участък от АМ Струма - лот 3.3 Кресна - Сандански изпълнихме десетки хиляди хидроизолация по пътни плочи на мостови съоръжения.