- Депо за неопасни битови отпадъци, с. Каменар -

Доставка и полагане на геомембрани за рекултивация (закриване) на депо за неопасни битови отпадъци:
- бентонитова хидроизолация GCL;
- геокомпозит;
- HDPE фолио;
- геотекстил.