- Депо за отпадъци, гр. Стамболийски -

Изграждане и рекултивация на 2 клетки.
Вложени: геотекстил, дренажен геокомпозит, бентонитова хидроизолация GCL, геомембрана HDPE Атарфил