- Доставка и полагане на геомембрани за изграждане и рекултивация ГИЕ (Горен Изолационен Екран) -

Доставка и полагане на геомембрани за изграждане и рекултивация ГИЕ (Горен Изолационен Екран) на депа за неопасни, твърди, битови отпадъци:
- Дренажни геокомпозити;
- Бентонитови хидроизолации;
- HDPE фолиа;
- Геотекстили и др.