- ГИЕ (Горен Изолационен Екран) за рекултивация с геомембрани на депо за неопасни отпадъци в гр. Симитли -

Вложените от "Хидромат" материали за изпълнение на ГИЕ (Горен Изолационен Екран) са:
- дренажен геокомпозит;
- бентонитова хидроизолация; 
- геотекстили и др.