- Индустриално хале, обл. Пловдив -

Доставка и полагане на:
- каменна вата, вкл. клинове за наклон;
- TPO хидроизолационна мембрана - Mapei, Италия;
- обработка на детайли - люкове, бордове, воронки и отдущници.