- Инжектиране - спиране на течове в основи -

Фирма „Хидромат“ ООД  е изпълнила множество дейности за спиране на течове чрез инжектиране при основи на сгради, метро тунели и др.
Методът се основава на химичните реакции между хидрофилните или хидрофобни течности и водата, което води до получаването на еластични или твърди уплътнители и въглероден двуокис, с краен ефект уплътняването на течащите фуги.Инжекционните материали се инжектират със специални помпи, през пакери, около местата където са констатирани течове.Броят на пакерите се определя на място, в зависимост от качеството на бетона, армировката, широчината и дълбочината на пукнатините и т.н.