- Изпълнение на хидроизолационна система на железопътен тунел -

Доставка и полагане на специализирана тунелна PVC хидроизолационна система.

Компоненти на хидроизолационната система:
- каширана с геотекстил тунелна PVC хидроизолационна мембрана – „Mapei”, Италия;
- дренажни геокомпозити;
- геотекстили;
- водоспираща PVC ленти;
- крепежни елементи, рондели и други.