- Mall Paradise Center, гр. София -

Мall Paradise Center е един от основните търговски центрове в България. 
Ние от фирма „Хидромат” ООД сме изпълнили 80 000 м2 хидроизолации в основи, по кота 0,00, фонтани и покриви, както и обработка на работни фуги дъно-стени.

Хидроизолационна система в основи:
- двупластова SBS полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Polyelast -15оС“ 4 мм (5 кг/м2);
- обработка на работна фуга по дъно и стени - водоспираща лента система „Denesteel”;
- специализирана хидроизолационна система „Preprufe“ при едностранен кофраж - за изкопи укрепени с шлиц стени.