- Метростанциа „Джеймс Баучер“ -

Цалостен инженеринг за хидроизолационно решение – проектиране, доставка и полагане:
- Двупластова  SBS битумна хидроизолация 4мм (5кг./м2) - по дъно;
- Специализирана хидроизолационна система „Preprufe“ при едностранен кофраж - за шлиц стени или пилоти;
- Работна фуга стена-плоча - водоспираща система „Bentorub+“;
- Работна фуга по дъно и стени - водоспираща система „Denesteel“.