- Многофункционална сграда, гр. Пловдив -

Доставка и полагане на топло и хидроизолационна система в основи - укрепване с шпунт стена. Изпълнени са над 20 000 м2

Вложени материали:
- топлоизолация - вата;
- битумен грунд на основа разтворител "Arexol Lac";
- двупластова SBS полимер-модифицирана хидроизолация "Polyelast -15" 4 мм, 5,2 кг/м2