- Многофункционална спортна зала „Арена Армеец“, гр. София -

Многофункционалната спортна зала „Арена Армеец“  е най-мащабният строителен обект, реализиран в България, след Националния дворец на културата. Капацитетът на изградената зала е 12 529 седящи места, от които 3500 са на телескопични трибуни,  и могат да бъдат разгънати или прибрани в боксове.  На концерти могат да присъстват между 17 и 19 000 души, в зависимост от ориентaцията на сцената.
Ние от фирма „Хидромат“ ООД сме изпълнили хидроизолацонни  системи за основи и тераси.

Хидроизолационна система в основи:
- битумен грунд на основа разтворител  „Arexol Lac”;
- двупластова SBS полимер-модифицирана битумна хидроизолация „Polyelast Extra 4/1“;
- защитна дренажна HDPE мембрана „Guttabeta“;
- обработки на работни  фуги по дъно и стени - водоспираща лента Система „Bentorub”;
- обработка на дилатационни фуги – Система - „Serviseal AT 240”.