- Нов учебен корпус УНСС, м.Студентски град, гр. София -

При строителството на нов учебен корпус на „Университета по национално и световно стопанство“, доставихме и положихме хидроизолационна система в основи.

Хидроизолационна система в основи:
- два пласта SBS (-10˚С) полимер- битумна хидроизолация „Bitupol PV ”4,00 кг/м2;
- PVC водоспираща лента за дилатационни фуги.