- Обект ГОРА, София -

Обект ГОРА, Възложител Пайп Системс, изпълнител на  битумни покривни изолации Мапеи.