- Офис парк Централ, гр. София -

При строителството на нова офис сграда в гр. София доставихме и положихме най-висок клас хидроизолационни материали.

Хидроизолационна система за покрив:
- битумен грунд на основа разтворител „Arexol Lac”;
- пародренажна мембрана „Perfor”;
- два пласта APAO полимер- битумна хидроизолация „SUPER A” (-25/+140˚С) първи пласт – 5,0 кг/м2 (4 мм) + втори пласт - 4,5 кг/м2