- Пътни мостове на „Северна скоростна тангента”, Софийски околовръстен път -

Северната скоростна тангента e крайградска магистрала край северните покрайнини на София, която ще свърже 4 магистрали – Автомагистрала „Тракия” (чрез източната дъга на Софийскиоколовръстен път) и Автомагистрала „Хемус” с Автомагистрала „Люлин” (чрез западната дъгана Софийски околовръстен път) и бъдещата Автомагистрала „Калотина”. Проектната дължинае 16,5 km. До момента е пуснат в експлоатация 13-километров участък - отсечките между„Ботевградско шосе” и булевард „Лазар Михайлов” и от Околовръстния път до пътя за Требич.
Ние от фирма „Хидромат” ООД сме доставили и положили 4 600 м2 специализирана APP полимер-битумна хидроизолация за стоманобетонни пътни мостове „TECNOPOL EXTRA BRIDGE” 4,6 мм (5 кг/м2), отговаряща на БДС EN 14695, ТС и одобрена от АПИ.