- Покрив на жилищна сграда, гр. Благоевград -

Използвани материали:
- Битумен грунд на основа разтворител „Arexol Lac”;
- Подложен пласт APP полимер-битумна хидроизолация „Tecnoroof“ 4 кг/м2;
- Самозалепващи се битумни керемиди „Пчелна пита“.