- Пречиствателно съоръжение за води за питейно-битови нужди и сгъстители на територията на индустриално предприятие -

При ремонта на пречиствателни съоръжения за води за питейно-битови нужди и сгъстители на територията на индустриално предприятие, „Хидромат” ООД изпълнихме инжекционни работи за спиране на течове, както и хидроизолационна система на циментова основа „Aquatek Elastic“