- Семеен хотел -

Изпълнена система за скатни покриви - подложен пласт APP (+110oC) полимер-модифицирана битумна мембрана "Tecnogum ECO" 4 кг/м2 и двойно ламинирани битумни керемиди "Ранчо".