- Сграда кв. Бистрица, гр. София -

Изпълнение на 5 000 м2  система за плоски покриви на базата на АРР полимер-модифицирана битумна хидроизолация.