- Система за зелен покрив по кота нула -

По стоманобетонна плоча на кота 0.00 на нов, многофамилен комплекс изпълнихме система за зелени покриви:
- стоманобетонна плоча
- замазка за наклон
- битумен грунд Hydromat Primer
- Fiberflex/Astropol Antiroot - двупластова, противокоренова хидроизолация
- нетъкан, иглонабит геотекстил 
- Maxistud - HDPE, чашковидна, водозадържаща, градинска мембрана
- дренажен геокомпозит Q Drain