- Скатен покрив на черква -

Скатен покрив на историческа черква "Свети Арахангел Михаил" в Перущица