- Тунелен участък между МС „Дж. Баучер“ и МС „Витоша“ – изпълнен по милански способ -

Цялостен инженеринг на хидроизолационно решение:
За пилотни стени – система при едностранен куфраж „Prepruf;
За миланска плоча – SBS полимер-модифицирана хидроизолация „Polyelast“.