- Тунелен участък между МС19 и МС20 изпълнен по НАТМ -

Тунелен участък между МС19 и МС20 изпълнен по НАТМ - проект за разширение на Първи метродиаметър на Софийското метро.

Използвани тунелни изолации:
- геотекстил;
- тунелна  PVC хидроизолация 2мм - "Mapeplan TU20";
- PVC водоспиращи ленти за работни фуги - "Mapeplan waterstop type";
- PVC водоспиращи ленти за дилатационни фуги - "Idrostop BE 24".