- Воден резервоар -

Вложени материали в хидроизолационната система:
- SBS (-25oC) полимер-битумна хидроизолация „Polyelast Extra”;
- PVC хидроизолационна мембрана „Mapei“, Италия;
- XPS топлоизолация за защита.